Návrh nového domového poriadku
alt Domový poriadok OSBD Čadca 2016 návrh.pdf
 
Diagnostika kamerovým systémom

OSBD Čadca ponúka bytovým a rodinným domom novú službu v podobe kontroly kanalizácie, odpadu, drenáži, studní, komínov a pod. prostredníctvom inšpekčného kamerového systému, ktorého súčasťou je zobrazovacia jednotka, ktorá rýchlo diagnostikuje danú závadu. OSBD Čadca odporúča využívať túto možnosť kamerového systému. Akékoľvek závady na kanalizáciach a vyššie určených miestach prosím nahlasujte na tel. č. 0905 713 605  a 0907 269 023 .

 
Čestné prehlásenie o nevykonávaní činnosti počas PN
alt Čestné prehlásenie.pdf
 
Vážený zástupca vlastníkov bytov a NP, domovník a dozorca výťahu

 

dňom 01.01.2013 došlo k legislatívnym zmenám v sociálnom a zdravotnom poistení, zákone o dani z príjmov a zákonníka práce.  O týchto zmenách sme Vás informovali na schôdzach zástupcov vlastníkov bytov a NP konaných v mesiacoch november 2012 a apríl 2013.
Ďalšie informácie...
 
OSBD Čadca upozorňuje na výsledky výberových konaní
OSBD Čadca upozorňuje na zverejnenie výsledkov výberových konaní, a to v sekcii "Verejné súťaže" http://osbdcadca.sk/index.php/verejne-sutaze .