Čestné prehlásenie o nevykonávaní činnosti počas PN
alt Čestné_prehlásenie.pdf
 
Dokumenty k schôdzam bytových domov - vchodov.

alt POZVÁNKA na schôdzu - vzor OSBD Čadca.docx

alt POZVÁNKA na schôdzu -tlačivo OSBD Čadca.docx

alt Prezenčná listina - tlalčivo OSBD Čadca.doc

alt Splnomocnenie na schôdzu - tlačivo OSBD Čadca.docx

alt Usmernenie - Povinnosť oznámenia termínu a programu schôdze OSBD Čadca.doc

alt Usmernenie - neoddeliteľné prílohy k zápisnici OSBD Čadca.docx

alt Usmernenie o povinnosti oznámiť uznesenia zo schôdze v bytovom dome OSBD Čadca.doc

alt Zápisnica - vchod tlačivo OSBD Čadca.docx

alt Zápisnica - vchod vzor vyplnenia OSBD Čadca.docx

alt Zápisnica-dom tlačivo OSBD Čadca.docx

 
Písomné hlasovanie na bytovom dome - vchode

alt Hlasovací lístok pre písomné hlasovanie hromadné pre jednu otázku OSBD ČADCA.docx

alt Hlasovací lístok pre písomné hlasovanie individuálne pre viac otázok OSBD CA.docx

alt Oznámenie o písomnom hlasovaní - tlačivo OSBD Čadca.doc

alt Oznámenie o výsledku hlasovania zo schôdze - tlačivo OSBD Čadca.docx

alt Usmernenie k písomnému hlasovaniu OSBD Čadca.doc

alt Výsledok písomného hlasovania oznámenie - tlačivo OSBD Čadca.doc

alt Vzor zápisnice - vchod.docx

 
Čestné prehlásenie o počte bývajúcich v byte
alt Čestné prehlásenie o počte bývajúcich v byte.pdf
 
Viac článkov...
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL