Čestné prehlásenie o nevykonávaní činnosti počas PN
alt Čestné_prehlásenie.pdf
 
Dokumenty k schôdzam bytových domov - vchodov.

alt POZVÁNKA na schôdzu - vzor OSBD Čadca.docx

alt POZVÁNKA na schôdzu -tlačivo OSBD Čadca.docx

alt Prezenčná listina - tlalčivo OSBD Čadca.doc

alt Splnomocnenie na schôdzu - tlačivo OSBD Čadca.docx

alt Usmernenie - Povinnosť oznámenia termínu a programu schôdze OSBD Čadca.doc

alt Usmernenie - neoddeliteľné prílohy k zápisnici OSBD Čadca.docx

alt Usmernenie o povinnosti oznámiť uznesenia zo schôdze v bytovom dome OSBD Čadca.doc

alt Zápisnica - vchod tlačivo OSBD Čadca.docx

alt Zápisnica - vchod vzor vyplnenia OSBD Čadca.docx

alt Zápisnica-dom tlačivo OSBD Čadca.docx

 
Písomné hlasovanie na bytovom dome - vchode

alt Hlasovací lístok pre písomné hlasovanie hromadné pre jednu otázku OSBD ČADCA.docx

alt Hlasovací lístok pre písomné hlasovanie individuálne pre viac otázok OSBD CA.docx

alt Oznámenie o písomnom hlasovaní - tlačivo OSBD Čadca.doc

alt Oznámenie o výsledku hlasovania zo schôdze - tlačivo OSBD Čadca.docx

alt Usmernenie k písomnému hlasovaniu OSBD Čadca.doc

alt Výsledok písomného hlasovania oznámenie - tlačivo OSBD Čadca.doc

alt Vzor zápisnice - vchod.docx

 
Dokumenty, tlačivá

alt Vyhláška č.358/2009.pdf

alt Vyhláška č.630/2005.pdf

alt Zákon o energetickej efektívnosti č.321/2014.pdf

alt Zákon č. 657/2004.pdf

alt Zákon č.476/2008.pdf

 

alt Cenník poplatkov.pdf

 

alt Protokol o odpočte meračov.pdf

alt Výkaz činností výťahára.pdf

alt Žiadanka na vykonanie prác v družstevnom byte.pdf