Orgány družstva

PREDSTAVENSTVO OSBD Čadca:


1. Ing. Marián Sihelník - predseda predstavenstva

2. Marián Baranec - podpredseda predstavenstva

3. Vladimír Ďurana - člen predstavenstva

4. Eva Hrčková - člen predstavenstva

5. Ing. Rudolf Kadela - člen predstavenstva

6. Lenka Malicherová - člen predstavenstva

7. Ing. Miroslav Poništ - člen predstavenstva

 

 

 

 

 

KONTROLNÁ KOMISIA OSBD Čadca:


1. Ing. Jozef Makuka
- predseda kontrolnej komisie

2. Janka Vagáňová - podpredseda kontrolnej komisie

3. Ľubomír Čimbora - člen kontrolnej komisie

4. Ing Peter Delinčák - člen kontrolnej komisie

5. František Miženko - člen kontrolnej komisie

 

 

Všetky orgány družstva ako aj pracovníci OSBD pracujú v zmysle stanovených úloh a plánu práce pre nasledovné obdobie, čím je zabezpečený riadny a stabilný chod organizácie.