Orgány družstva
Do Predstavenstva OSBD boli zvolení títo členovia bytového družstva:

1. Ing. Marián Sihelník

2. Marián Baranec

3. Mgr. Dana Jantulíková

4. Ing. Miroslav Poništ

5. Ing. Anton Freiwald, PhD.

6. Eva Hrčková

7. Anton Novotný

Do Kontrolnej komisie OSBD boli zvolení títo členovia bytového družstva:

1. Ing. Jozef Makuka

2. Jana Vagáňová

3. Ľubomír Čimbora

4. Bc. Ladislav Stacho

5. Emília Ritnošíková

 

Všetky orgány družstva ako aj pracovníci OSBD pracujú v zmysle stanovených úloh a plánu práce pre nasledovné obdobie, čím je zabezpečený riadny a stabilný chod organizácie.