Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

alt Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.pdf

 

 
Diagnostika kamerovým systémom

OSBD Čadca ponúka bytovým a rodinným domom novú službu v podobe kontroly kanalizácie, odpadu, drenáži, studní, komínov a pod. prostredníctvom inšpekčného kamerového systému, ktorého súčasťou je zobrazovacia jednotka, ktorá rýchlo diagnostikuje danú závadu. OSBD Čadca odporúča využívať túto možnosť kamerového systému. Akékoľvek závady na kanalizáciach a vyššie určených miestach prosím nahlasujte na tel. č. 0905 713 605  a 0907 269 023 .

 
Oznam o úhrade preddavkov za užívanie bytov

Žiadame všetkých vlastníkov bytov, aby svoje úhrady preddavkov za užívanie bytov realizovali v súlade so zákonom č.367/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov a to na bankový účet domu, v ktorom sa byt nachádza.

K uvedenej povinnosti vyplývajúcej zo zákona družstvo z titulu výkonu správy oznámilo v mesiaci október 2007, všetkým vlastníkom bytov prostredníctvom ich zástupcov zmenu čísla účtu.  Zároveň uviedlo aj bankové čísla účtu príslušných domov.

Z dôvodu, že družstvo ešte do dnešného dňa účtuje nesprávne zaplatené platby (na nesprávne číslo účtu), považujeme za vhodné i týmto spôsobom upozorniť vlastníkov bytov, ktorí svoje úhrady preddavkov za užívanie bytu realizujú na nesprávne číslo účtu, aby najneskôr do 30.09.2009 zmenili svoje príkazy na úhradu na správne bankové číslo účtu domu.

Taktiež žiadame všetkých vlastníkov bytov, aby súčasťou úhrady preddavkov za užívanie bytov bol zadaný správny variabilný symbol, ktorý je uvedený v predpise mesačnej zálohovej platby za užívanie bytu.

Ďalšie informácie...