Stanovy OSBD

Stanovy OSBD-aktulne.pdf

 
Stanovy OSBD Čadca- návrh zmeny
Stanovy OSBD Čadca-návrh zmeny .pdf
 
Rokovací poriadok - návrh zmeny
Rokovací poriadok OSBD Čadca návrh zmeny .pdf
 
Volebný poriadok OSBD Čadca - návrh zmeny
Volebný poriadok OSBDČadca-návrh zmeny .pdf