OSBD ČADCA – pomáhame lepšie bývať

Správu bytových domov zabezpečujeme už vyše 60 rokov. Vďaka našim
skúsenostiam pomáhame našim zákazníkom neustále zlepšovať kvalitu ich bývania.

Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom v Čadci je modernou a najväčšou
správcovskou spoločnosťou v regióne Kysúc, ktorá spravuje viac ako 3200 bytov
a bola založená za účelom vykonávania správy, prevádzky a údržby bytových domov.

Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami, kvalifikovanými pracovníkmi,
informáciami o bytových domoch, sieťou kontaktov, modernými informačnými
systémami a stabilným finančným zabezpečením. Pre svojich klientov ponúkame čo
najlepšie služby založené na ich spokojnosti a nie so striktne komerčnými zámermi.

Kvalitné spravovanie bytov si vyžaduje skúsenosti, znalosť množstva zákonov,
vykonávacích vyhlášok, noriem, predpisov a zručnosť správne ich aplikovať v praxi.
Dbáme, aby naši zamestnanci boli odborne spôsobilí za každú oblasť – ekonomickú,
technickú, právnu, za ktorú zodpovedajú, preto sa zúčastňujú všetkých foriem
vzdelávania súvisiacich so správcovskou činnosťou.
Činnosť bytového družstva je kontrolovaná orgánmi štátnej správy i
viacstupňovou vnútornou kontrolou orgánov bytového družstva.

Ďakujeme za dôveru, ktorú nám vyjadrujete zverením svojho bytového domu
do našej správy.

Theme: Overlay by Kaira E-mail: osbdcadca@osbdcadca.sk
Adresa: Gočárova 252, 022 47, ČADCA