Aktuality

Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov v správe OSBD Čadca


Aktuálne uznesenia Vlády SR ako aj Úradu verejného zdravotníctva SR, nemajú vplyv na dostupnosť služieb OSBD Čadca pre našich klientov, avšak našou prioritou je zodpovednosť v záujme vášho zdravia. Aj s ohľadom na túto skutočnosť si vás dovoľujeme požiadať o návštevu pracoviska OSBD Čadca , len ak je to nevyhnutné, všetky vaše požiadavky môžete vybavovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Pri nevyhnutnej návšteve OSBD Čadca si Vám zároveň dovoľujeme pripomenúť povinnosť dodržiavať hygienické opatrenia, ako je nosenie rúška, dostatočný odstup a dezinfekcia rúk v zmysle vyhlášky hlavného hygienika Slovenskej Republiky.


Kontakty: e-mail: osbdcadca@osbdcadca.sk
telefón: 041 433 33 90
web stránka: www.osbdcadca.sk
www.poschodoch.sk

Čadci dňa 2.11.2020
Ing. Marián Sihelník , v.r.
riaditeľ OSBD Čadca

Theme: Overlay by Kaira E-mail: osbdcadca@osbdcadca.sk
Adresa: Gočárova 252, 022 47, ČADCA