História

História
Začiatky bytového družstevníctva na Kysuciach sa začali na prelome 50. a 60. rokov, kedy v roku 1959 vzniklo ako prvé Stavebné bytové družstvo občanov Čadca. Predsedom tohto bytového družstva bol p. Šurlák. Prvý družstevný bytový dom bol odovzdaný v roku 1962 a bol to blok 1950 na Hviezdoslavovej ulici v Čadci, ktorý mal 24 bytov.V roku 1961 vzniklo Stavebné bytové družstvo zamestnancov ZVL v Kysuckom Novom Meste/SBDZ/. V roku 1963 vzniklo Stavebné bytové družstvo občanov Turzovka. Prvý blok bol odovzdaný do užívania v roku 1966, ktorý mal 14 bytov. Stavebné bytové družstvo zamestnancov Dreviny v Krásne nad Kysucou taktiež vzniklo v 60. rokoch. Prvý blok bol odovzdaný do užívania v roku 1967a mal 14 bytov.Na základe rozhodnutia OV KSS v Čadci došlo v nasledujúcich rokoch k integrácií bytových družstiev v okrese Čadca ako súčasť celoštátnej koncepcie bytovej politiky.  Z uvedeného dôvodu sa v roku 1972 integrovalo SBDO Turzovka do SBDO Čadca. Taktiež v roku 1971 sa SBDZ Krásno nad Kysucou integrovalo do SBDO Čadca. 1.1.1975 sa zlúčilo SBDO Čadca a SBDZ Kysucké Nové Mesto do OSBD Čadca, čím bol zavŕšený proces integrácie bytových družstiev na Kysuciach. Presne 20 rokov po zlúčení došlo na základe vôle delegátov z Kysuckého Nového Mesta k rozdeleniu OSBD Čadca na OSBD Čadca a SBD Kysucké Nové Mesto. V tejto podobe existuje OSBD Čadca do dnešného dňa. Okresné stavebné bytové družstvo v Čadci spravuje 3127 bytov,  22 garáži a 5 nebytových priestorov v 87.  bytových domoch. Z tohto počtu v meste Čadca spravujeme 2547 bytov, 17 garáži a 1 nebytový priestor,  v meste Turzovka 404 bytov a 1 nebytový priestor,  v meste Krásno nad Kysucou 146 bytov, v Oščadnici 24 bytov a 3 nebytové priestory, v Rakovej 6 bytov a 5 garáži.
Okresné stavebné bytové družstvo Čadca
OSBD Čadca spravuje 87 bytových domov. Priemerný vek bytových domov v správe OSBD Čadca je 33 rokov. Veková štruktúra domov v porovnaní s celoslovenským priemerom je relatívne dobrá avšak nie bez problémová a vyžaduje primeranú starostlivosť zo strany správcu.Komplexná obnova bytového fondu je dlhodobým procesom a musí byť strategickým poslaním každého správcu, preto za jednu z najdôležitejších priorít OSBD Čadca považujeme komplexnú obnovu a rekonštrukciu družstevného bytového fondu, pričom budeme klásť dôraz najmä na:predĺženie životnosti súčasného bytového fondu až o 30 rokov,odstránenie systémových porúch panelovej technológie,podstatné zníženie energetickej náročnosti domov a bytovzefektívnenie technickej a ekonomickej prevádzky bytového fondu. V ďalších oblastiach rozvoja OSBD Čadca bude treba venovať náležitú pozornosť v oblasti výkonu správy. OSBD Čadca, ako správca sa bude zameriavať na skvalitnenie a rozšírenie správcovských služieb. Budeme musieť vykonať zefektívnenie a optimalizáciu nákladov na výkon správcovstva. Prioritou káblovej televízie bude zachovanie nízkej ceny za poskytované služby a jej prechod na digitálne vysielanie s rozšírením služieb. V oblasti komunikácie s členskou základňou i ostatnými organizáciami budeme meniť spôsoby a úroveň komunikácie s cieľom dosiahnuť obraz a image OSBD Čadca ako seriózneho, spoľahlivého a najlepšieho správcu bytových domov v regióne.
Theme: Overlay by Kaira E-mail: osbdcadca@osbdcadca.sk
Adresa: Gočárova 252, 022 47, ČADCA