Kontakty

Adresa

Okresné stavebné bytové družstvo Čadca
Gočárova 252, 022 47 ČADCA
IČO: 31 622 704
Tel.:
041/433 33 90

PredstavenstvoKontrolná komisia
e-mail: predsedapredstavenstva@osbdcadca.sk
e-mail:  kontrolnakomisia@osbdcadca.sk
RiaditeľSekretariát, bytový referát, členské vzťahy
Ing. Marián Sihelník – kl. 12Mgr. Adela Truchliková – kl. 11
č. dverí: 201č. dverí: 202
e-mail: riaditel@osbdcadca.ske-mail:  bytreferent@osbdcadca.sk
tel. č.: 0905 300 722
Vedúci Ekonóm, zástupca riaditeľaOddelenie nájomného, pokladňa
Bc.Gužiková Alena – kl.14Marcela Slováková – kl. 21
č. dverí: 203č. dverí: 207
ekonom@osbdcadca.ske-mail:  najomne@osbdcadca.sk
tel. č.: 0907 620 118Mgr. Monika Poláčková – kl. 21
e-mail:  pokladna@osbdcadca.sk
tel. č.: 0918 803 243
Učtáreň,Fond prevádzky údržby a opráv, Dodávateľské faktúry, Poistné udalosti
Eva Gregušová – kl. 20Bc. Štefánia Minarčíková – kl. 20
č. dverí: 208č. dverí: 208
e-mail:  fondyoprav@osbdcadca.ske-mail:  finuctaren@osbdcadca.sk
tel. č.: 0905 791 760
tel. č.: 0905 791 760
Údržba, vodomery, revízie, poruchy
Ing. Ján Šurlák – kl. 23
č. dverí: 205
e-mail:  udrzba@osbdcadca.sk
tel. č.: 0907 269 023
  
Káblová televízia a internet, faktúry údržby, odpočty bytových vodomerov
Mária Jurišová – kl. 22, tel.č.: 432 29 32, mobil: 0948 871 744
č. dverí: 204
e-mail: kablovka@osbdcadca.sk
Hlásenie porúch káblovej televízie
Počas pracovnej doby OSBD Čadca
Pondelok: 7:00 –  17: 00
Utorok: 7:00 –  14: 00
Streda: 7:00 – 17:00
Štvrtok: 7:00 –  14: 00
Piatok: 7:00 -13:00
Energetik, výťahy, závady elektro, stavebné úpravy v bytochKontakt na pracovníka havarijnej služby – voda, kúrenie a kanalizácia
Ing. Pavol Klimek – kl. 24Pavel Hrabec: 0905 713 605
č. dverí: 206
e-mail:  energetik@osbdcadca.skKontakt na servisného pracovníka káblovej televízie
tel. č.: 0915 835 160hlásenie hromadných porúch
POROBO, s. r. o.: 0915 073 334, 0915 075 655

e-mail: michaliskopeter@gmail.com

V prípade porúch a závad volajte tieto telefónne čísla

Havarijná služba pracovníkov OSBD – voda, kúrenie a kanalizáciaZávady výťahov
Tel.č.: 0905 713 605
Havarijná služba káblovej televízie, hromadné poruchy:
Tel.č.: 0915 073 334,e-mail: cadca.servis@gmail.com
CA VÝŤAHY
p. Kubica
Tel.č.: 0911 905 015, 0911 426 9530908 515 306, 0902 115 929
SeVaK havaríjna služba (závady kanalizácie v správe Sevak, a. s.)Závady plynoinštalácie
Tel.č.: 041/707 17 29, 041/700 31 500905 575 347SPP 0850 111 727, p. Kajánek: 0903 826 468
Dodávatelia tepla a TÚVZávady elektroinštalácie: Stanislav Chovanec – STAMI
Tel.č.: 0918 082 772
Mestská teplárenská spol., a.s. Čadca
Tel.č.: 041/432 68 58
Energetika Turzovka
Tel.č.: 0915 668 379, 0915 668 398
041/435 27 19
KRASBYT, Krásno nad Kysucou
Tel.č.: 0948 319 027, 041/438 52 12
Stredoslovenské energetické závody infolinka Žilina / havarijná služba
Tel.č.: 0850 111 468, 0800 159 000
Theme: Overlay by Kaira E-mail: osbdcadca@osbdcadca.sk
Adresa: Gočárova 252, 022 47, ČADCA